Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

Myrdal, Norway

November 09 2019

1639 ef1b
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viaateme ateme
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viazoou zoou
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus viaidjet idjet
9188 a5fa 500
3263 c3f8 500
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarisky risky

November 07 2019

3360 5801 500
Reposted fromteijakool teijakool viaemerencja emerencja
6801 9ed7

November 06 2019

Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viatouchthesky touchthesky
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavotrechloe votrechloe
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viakatastrofo katastrofo

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku viaMisqa Misqa
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaMisqa Misqa
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMisqa Misqa
6127 6746
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaMisqa Misqa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl