Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viagregorczykm gregorczykm
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viagregorczykm gregorczykm
5990 072d

June 20 2017

Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazycienaspsuje zycienaspsuje
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viawhizzkid whizzkid
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viawhizzkid whizzkid
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viawhizzkid whizzkid
9969 9950 500

ask-the-fearling-rapunzel:

I will NEVER stop reblogging this.

8881 65e4 500
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viadefinicjamilosci definicjamilosci
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viadefinicjamilosci definicjamilosci
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viaoversensitive oversensitive
5922 d93d
Reposted fromdaelmo daelmo viaoversensitive oversensitive
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
0469 5a9b 500
3452 e4d8
Reposted fromstroschek stroschek viay-xcv-y y-xcv-y
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viarudaizia rudaizia
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viay-xcv-y y-xcv-y
8712 9d5c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl