Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
3395 1ab0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2731 cc6e
Reposted fromhysterie hysterie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2414 db15
Reposted fromfriends friends viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

2844 73c7
Reposted fromtron tron viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2632 fa1d 500
Reposted fromkaiee kaiee viavampira vampira
8557 e0a1
Reposted frombrnnon brnnon viavampira vampira
2736 4741
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viabukazla bukazla
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viamelanchujnia melanchujnia
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viainerte inerte
Zaczynamy jako nieznajomi i kończymy tak samo
— Cytaty o życiu (via wariatkablog)
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viainerte inerte
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viainerte inerte
Zadzwoniłam do niego. Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla niego. Pomyślałam, że nie chciałabym mieć faceta, do którego będę wstydziła się zadzwonić. Właśnie z tego powodu wykręciłam jego numer telefonu. Pierwszy raz od dawna nie bałam się tej rozmowy. Wiedziałam, że jeżeli nie będzie miał ochoty ze mną rozmawiać to po prostu nie jest facet dla mnie. Zawsze lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej, niż później.
— przemyślenia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl