Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

1386 145e 500
Reposted fromnutt nutt vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Nic, co możesz zrobić mnie nie uratuje
— Winona Oak
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMisqa Misqa
0173 a772 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
7551 901f
Reposted fromasalluhi asalluhi viairmelin irmelin
1833 5093 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapragnienia pragnienia
8765 7a86
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarvelous marvelous
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
2346 0aeb 500
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
1875 9cf8 500
Switzerland
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viashakeme shakeme

February 03 2020

8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa vianoticeable noticeable
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm

January 31 2020

5853 4005 500

January 30 2020

Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
9880 9ccb 500

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl